DANH SÁCH THUYỀN CÓ SẴN

Tên thuyền Thời gian bàn giao

(dự kiến)

Vui lòng liên hệ Hotline
Du thuyền câu giải trí MERRY FISHER 1095 (phiên bản Legend)

(like new 99%)

Có sẵn tại Showroom Hạ Long 098 115 2255
Du thuyền câu giải trí MERRY FISHER 695

 

 Quý 3 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền câu thể thao MERRY FISHER SPORT 695

 

 Quý 3 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền câu thể thao MERRY FISHER SPORT 695

 

 Quý 3 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền câu giải trí MERRY FISHER 795  Quý 3 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền câu thể thao MERRY FISHER SPORT 795  Quý 3 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền câu giải trí MERRY FISHER 895  Quý 3 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền câu thể thao MERRY FISHER SPORT 895

 

 Quý 1 năm 2024 098 115 2255
Thuyền khoang mở Cap Camarat 7.5 CC

 

 Quý 1 năm 2023 098 115 2255
Thuyền khoang mở Cap Camarat 9.0 CC

 

 Quý 1 năm 2023 098 115 2255
Thuyền khoang mở Cap Camarat 7.5 WA

 

 Quý 2 năm 2023 098 115 2255
Thuyền khoang mở Cap Camarat 9.0 WA

 

 Quý 1 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền máy ngoài cao cấp Cap Camarat 10.5 WA

 

 Quý 4 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền máy ngoài đỉnh cao Cap Camarat 12.5 WA

 

 Quý 4 năm 2024 098 115 2255
Du thuyền máy hai thân MY4.S (NEW)

 

 Quý 2 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền máy hai thân POWER 67

 

 Quý 4 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền buồm hai thân ASTREA 42

 

Quý 2 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền buồm hai thân Alegria 

 

Quý 3 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền buồm hai thân TANNA 47 

 

Tháng 4 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền buồm hai thân SAMANA 59

 

 Quý 2 năm 2023 098 115 2255