DANH SÁCH THUYỀN CÓ SẴN

Tên thuyền Thời gian bàn giao

(dự kiến)

Vui lòng liên hệ Hotline
Thuyền câu giải trí MERRY FISHER 795 S2 

 

CÓ SẴN – GIAO NGAY TẠI HẠ LONG 098 115 2255
Thuyền câu giải trí MERRY FISHER 795 S2

 

CÓ SẴN – GIAO NGAY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 098 115 2255
Thuyền mui mở Cap Camarat 9.0 CC

 

CÓ SẴN 098 115 2255
Du thuyền hạng sang PRESTIGE 420

 

CÓ SẴN 098 115 2255
Du thuyền hạng sang PRESTIGE 460

 

CÓ SẴN 098 115 2255
Du thuyền hạng sang PRESTIGE 590

 

CÓ SẴN 098 115 2255
Du thuyền câu giải trí Merry Fisher 695  

 

Quý 1 năm 2024 098 115 2255
Du thuyền câu giải trí MERRY FISHER 895 

 

Quý 1 năm 2024 098 115 2255
Du thuyền câu giải trí MERRY FISHER 895 S2 

 

Quý 1 năm 2024 098 115 2255
Du thuyền cao cấp Merry Fisher 1095 

 

Quý 3 năm 2024 098 115 2255
Du thuyền cao cấp Merry Fisher 1295 

 

Quý 1 năm 2024 098 115 2255
Thuyền thể thao giải trí Merry Fisher 695 Sport (NEW)

 

Quý 2 năm 2024 098 115 2255
Thuyền thể thao giải trí Merry Fisher 795 Sport (NEW)

 

Quý 1 năm 2024 098 115 2255
Thuyền thể thao giải trí Merry Fisher 895 Sport (NEW)

 

Quý 1 năm 2024 098 115 2255
Thuyền mui mở Cap Camarat 7.5 WA

 

Quý 4 năm 2023 098 115 2255
Thuyền mui mở Cap Camarat 9.0 WA S2

 

Quý 4 năm 2023 098 115 2255
Thuyền mui mở Cap Camarat 10.5 WA

 

Quý 2 năm 2024 098 115 2255
Thuyền mui mở Cap Camarat 12.5 WA

 

Quý 1 năm 2024 098 115 2255
Du thuyền cao cấp DB/43

 

Quý 1 năm 2024 098 115 2255
Du thuyền cao cấp DB/37 (NEW)

 

Quý 2 năm 2024 098 115 2255
Du thuyền NC37

 

Quý 1 năm 2024 098 115 2255
Du thuyền hạng sang PRESTIGE F4

 

Quý 2 năm 2024 098 115 2255
Du thuyền hạng sang PRESTIGE 520 

 

Quý 3 Năm 2024 098 115 2255
Du thuyền hạng sang PRESTIGE 690

 

Quý 4 năm 2024 098 115 2255
Du thuyền hạng sang thế hệ mới PRESTIGE X60

 

Quý 3 năm 2024 098 115 2255
Du thuyền hạng sang thế hệ mới PRESTIGE X70

 

Quý 3 năm 2024 098 115 2255
Du thuyền hạng sang PRESTIGE M48

 

Quý 4 năm 2024 098 115 2255
Du thuyền hạng sang thế hệ mới PRESTIGE M8

 

Quý 3 năm 2024 098 115 2255