DANH SÁCH THUYỀN CÓ SẴN

Tên thuyền Thời gian bàn giao

(dự kiến)

Vui lòng liên hệ Hotline
Thuyền giải trí Cap Camarat 7.5 CC S2

 

 CÓ SẴN – GIAO NGAY  098 115 2255
Du thuyền câu giải trí MERRY FISHER 895

 

CÓ SẴN – GIAO NGAY 098 115 2255
Thuyền câu giải trí MERRY FISHER 795 S2 

 

CÓ SẴN – GIAO NGAY 098 115 2255
Du thuyền máy hai thân FOUNTAINE PAJOT MY5 

 

 Quý 3 năm 2023 098 115 2255
Thuyền câu giải trí MERRY FISHER 795

 

 Quý 3 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền câu giải trí MERRY FISHER 895

 

 Quý 3 năm 2023 098 115 2255
Du thuyền máy hai thân MY4.S (NEW)

 

 Quý 2 năm 2024 098 115 2255