DANH SÁCH THUYỀN CÓ SẴN

Tên thuyền Thời gian bàn giao

(dự kiến)

Vui lòng liên hệ Hotline

 

Merry Fisher 605 Marlin 2 tháng 098 115 2255
PRESTIGE 420 Tháng 1/2020 098 115 2255
PRESTIGE 520 Tháng 1/2020 098 115 2255
PRESTIGE 590 Tháng 1/2020 098 115 2255
PRESTIGE 680S  2 tháng 098 115 2255
Fountaine Pajot ISLA 40 (phiên bản mới) Tháng 11 – 2020 098 115 2255