Tên thuyền Thời gian bàn giao

(dự kiến)

Vui lòng liên hệ Hotline

 

NC14 3 tháng 098 115 2255
NC37 3 tháng 098 115 2255
PRESTIGE 590 3 tháng 098 115 2255
PRESTIGE 630 3 tháng 098 115 2255
Fountaine Pajot MY 40 Tháng 10 – 2020 098 115 2255
Fountaine Pajot MY 44 Tháng 11 – 2020 098 115 2255
Fountaine Pajot LUCIA 40 Tháng 11 – 2020 098 115 2255
Fountaine Pajot ASTREA 42 Tháng 11 – 2020 098 115 2255
Fountaine Pajot SAONA 47 Tháng 10 – 2020  098 115 2255
Merry Fisher 895 Giao Ngay  098 115 2255