DANH SÁCH THUYỀN CÓ SẴN

Tên thuyền Thời gian bàn giao

(dự kiến)

Vui lòng liên hệ Hotline
Du thuyền LEADER 40

(thuyền đã qua sử dụng)

Có sẵn tại Showroom Hạ Long 098 115 2255
Du thuyền câu giải trí MERRY FISHER 1095 (phiên bản Legend)

(like new 99%)

Có sẵn tại Showroom Hạ Long 098 115 2255
Du thuyền câu giải trí MERRY FISHER 1095

(like new 99%)

Có sẵn tại Showroom Hạ Long 098 115 2255
Thuyền câu giải trí MERRY FISHER 795 Serie2

(Best-seller)

Quý 2 năm 2022 098 115 2255
Du thuyền câu giải trí MERRY FISHER 895

(Tặng ngay gói bến đậu 6 tháng)

 Quý 1 năm 2022 098 115 2255
Du thuyền lái nóc hạng sang PRESTIGE 630 Tháng 12/2021 098 115 2255