Tên thuyềnThời gian bàn giaoGiá giao tại Việt Nam (đã gồm VAT, Thiết kế, Đăng kiểm)Thông tin chi tiết
Cap Camarat 6.5WA15 ngày~ 1.4 tỷ đLiên hệ 0981 152 255
Cap Camarat 7.5DC15 ngày~ 2.2 tỷ đLiên hệ 0981 152 255
Merry Fisher 8954 tháng~ 5 tỷ đLiên hệ 0981 152 255
Leader 401 tháng~ 12 tỷ đLiên hệ 0981 152 255
Leader 463 tháng~ 18 tỷ đLiên hệ 0981 152 255
Velasco 43F3 tháng~ 17 tỷ đLiên hệ 0981 152 255
Prestige 4204 tháng~ 18 tỷ đLiên hệ 0981 152 255
Prestige 4603 tháng~ 25 tỷ đLiên hệ 0981 152 255
Prestige 5003 tháng~ 30 tỷ đLiên hệ 0981 152 255
Prestige 5203 tháng~ 32 tỷ đLiên hệ 0981 152 255
Prestige 5903 tháng~ 48 tỷ đLiên hệ 0981 152 255
Prestige 6803 tháng~ 74 tỷ đLiên hệ 0981 152 255