DANH SÁCH THUYỀN CÓ SẴN

Tên thuyền Thời gian bàn giao

(dự kiến)

Vui lòng liên hệ Hotline
Du thuyền LEADER 40 (like new 99%) Có sẵn tại Showroom Hạ Long 098 115 2255
Du thuyền câu giải trí MERRY FISHER 1095 Legend (like new 99%) Có sẵn tại Showroom Hạ Long 098 115 2255
Du thuyền hạng sang PRESTIGE 420  Tháng 12 năm 2021 098 115 2255
Du thuyền NC 37  Trong năm 2021 098 115 2255
CAP CAMARAT 5.5 WA  Tháng 12 năm 2021 098 115 2255
CAP CAMARAT 5.5 CC  Tháng 12 năm 2021 098 115 2255
CAP CAMARAT 6.5 WA  Tháng 12 năm 2021 098 115 2255