JEANNEAU DAYS APAC là sự kiện thử biển – chạy thử thuyền không chỉ của Vietyacht mà của các nhà phân phối Jeanneau khắp Châu Á – Thái Bình Dương.

Vietyacht xin cảm ơn sự tham gia của quý vị!