Cùng nhìn lại sự kiện Vietyacht Marathon – RUN AGAINST COVID được tổ chức tại thành phố Hạ Long dành cho nội bộ CB-CNV Công ty Du Thuyền Việt.
Sự kiện diễn ra nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe, phòng chống Covid, đồng thời nâng cao tinh thần lạc quan, đoàn kết của tập thể Vietyacht.