Anchor – VR là một studio cho phép người dùng có thể hợp tác cùng các nhà thiết kế để phát triển các dự án du thuyền cùng nhau, ngay cả khi cách xa nhau về mặt địa lý.

Công nghệ này cho phép người dùng có thể truy cập qua một bức tường LED, màn hình cảm ứng đa điểm và khối hình ba chiều. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể truy cập bằng phần mềm máy tính.

Công nghệ này cho phép người dùng đi vào nội thất của du thuyền trên kích thước thực tế đồng thời cùng có hình ảnh những nhân vật đại diện giống như những thành viên khác trong nhóm. Người dùng sẽ cảm nhận được độ chân thực của sản phẩm cũng như tăng khả năng tương tác giữa các thành viên, từ đó đẩy mạnh hiệu quả công việc.

Dưới đây là một số hình ảnh của Công nghệ Thực tế ảo này: