Vietyacht đã tiến hành ký hợp đồng hợp tác chiến lược cùng Cen Miền Trung vào ngày 4/4/2023 với hợp đồng phân phối độc quyền du thuyền Vietyacht tại thị trường Đà Nẵng và Quảng Nam.
Sự kết hợp giữa Vietyacht và Cen Miền Trung sẽ đem lại những ưu đãi, chính sách và dịch vụ hấp dẫn cho thị trường tiềm năng Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian tới.