Kể từ năm 1977, Triển lãm du thuyền Cannes (Cannes Yachting Festival) diễn ra hàng năm tại không gian thanh lịch, trang trọng nơi Vịnh Cannes. Năm nay, như thường lệ, Cannes Yachting Festival sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9/2021 tại Vieux Port và Port Piere Canto, Cannes, Pháp.

Vietyacht xin hân hạnh giới thiệu những mẫu thuyền của JEANNEAU, PRESTIGE, FOUNTAINE PAJOT sẽ có mặt tại triển lãm năm nay:

✅ JEANNEAU
– Dòng thuyền máy trong
Leader 36 (https://vietyacht.vn/boat/leader-36/)
NC37 (https://vietyacht.vn/boat/nc-37/)

– Dòng thuyền máy ngoài
Cap Camarat 7.5 CC Série 3 – NEW (https://vietyacht.vn/boat/7-5-cc/)
Cap Camarat 9.0 CC (https://vietyacht.vn/boat/9-0-cc/)
Cap Camarat 7.5 WA série 3 – NEW (https://vietyacht.vn/boat/7-5-wa/)
Cap Camarat 9.0 WA (https://vietyacht.vn/boat/9-0-wa/)
Cap Camarat 10.5 WA Serie2 (https://vietyacht.vn/boat/10-5-wa/)
Cap Camarat 12.5 WA (https://vietyacht.vn/boat/cap-camarat-12-5-wa/)
Merry Fisher 795 Sport Serie2 – NEW (https://vietyacht.vn/boat/merry-fisher-795-sport/)
Merry Fisher 1095 Fly (https://vietyacht.vn/boat/merry-fisher-1095-fly/)

✅ PRESTIGE
Prestige 420 (https://vietyacht.vn/boat/prestige-420/)
Prestige 520 (https://vietyacht.vn/boat/prestige-520/)
Prestige 590 (https://vietyacht.vn/boat/prestige-590/)
Prestige 690 (https://vietyacht.vn/boat/flybridge-line-prestige-690/)
Prestige 460S (https://vietyacht.vn/boat/prestige-460s/)
X70 (https://vietyacht.vn/boat/x-line-prestige-x70/)

✅ FOUNTAINE PAJOT
Isla 40 (https://vietyacht.vn/boat/lucia-40/)
Astréa 42 (https://vietyacht.vn/boat/catamaran-astrea-42/)
Elba 45 (https://vietyacht.vn/boat/catamaran-elba-45/)
Tanna 47 (https://vietyacht.vn/boat/catamaran-tanna-47/)
Samana 59 (https://vietyacht.vn/boat/catamaran-samana-59/)
Alegria 67 (https://vietyacht.vn/boat/catamaran-alegria-67/)